Giọng Đọc : Viết Linh

Tập 32 ( End )

Nghe truyện HKLN
View 3,388,735
favo 430
HKLN
Date 4 tháng trước

Tập 17 ( End )

Nghe truyện HHL
View 3,388,733
favo 747
HHL
Date 4 tháng trước

Tập 11

Nghe truyện CHDM
View 3,388,730
favo 608
CHDM
Date 5 tháng trước